Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Sadržaj na web stranicama vitanovanekretnine.hr zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica vitanovanekretnine.hr, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama vitanovanekretnine.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka društva VITA NOVA NEKRETNINE (dalje u tekstu: Društvo) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Društvu ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Društvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (i) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Društvo nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Web stranice vitanovanekretnine.hr koriste tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’) kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika web stranica vitanovanekretnine.hr samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi web stranicama vitanovanekretnine.hr i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, web stranice vitanovanekretnine.hr prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica vitanovanekretnine.hr u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Korisnik web stranica vitanovanekretnine.hr uvijek može samostalno regulirati primanje kolačića putem postavki svojeg web-preglednika. Društvo isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitete sadržaja web stranica u svim slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korištenjem web stranica vitanovanekretnine.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

Društvo se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Društvo može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Društvu. Društvo će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga društvu na zadovoljstvo korisnika. Društvo se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Društvo zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Društvo zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama vitanovanekretnine.hr.

TKO SMO MI?

Naša web stranica je vitanovanekretnine.hr i na njoj možete pronaći sve informacije o nama.

PODACI O LOKACIJI

Zadar 23000

Polačišće 2

OIB: 48026472438

Kontakt:

info@vitanovanekretnine.hr

091/7677-657, 023/649-372

direktorica: Josipa Mustać, mag. oec.

OBAVJEST O KORIŠTENJU WEB STRANICA

Korištenjem internet stranice potvrđujete da ste upoznati i suglasni s navedenim uvjetima. Ukoliko se s uvjetima ne slažete, molimo Vas da napustite stranice Društva – vitanovanekretnine.hr. Društvo pridržava prava do promjene uvjeta na internet stranici vitanovanekretnine.hr/ u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac može podnijeti pismenu pritužbu prodavatelju na info@vitanovanekretnine.hr, poštom na adresu Polačišće 2, 23000 Zadar ili pisanim putem u uredu Društva. Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske Poduzetničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj Poduzetničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska Poduzetnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske Poduzetničke komore.”

IZJAVA O PRIVATNOSTI I REGISTRACIJI

Prilikom registracije potrebno je unijeti tražene podatke (ime, prezime, telefon, e-mail, lozinku…). Registracija je moguća tek nakon što su svi potrebni podaci upisani u bazu, a za svako daljnje korištenje usluge potrebno je upisati samo korisničko ime i lozinku. Korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko korisnik ima poteškoće prilikom registracije ili prijave ili ako dođe do bilo kakve promjene podataka, koje je korisnik unio prilikom registracije, poželjno je da u što kraćem roku ažurira svoj korisnički račun, ili o promjeni obavijesti društvo na e-mail adresu info@vitanovanekretnine.hr.

 

PRAVILA PRIVATNOSTI, ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I OSTALE INFORMACIJE

Društvo poštuje vaše pravo na privatnost i nastoji osigurati najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka. U pružanju naših usluga putem ove stranice dužni smo postupati u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Društvo se obvezuje da će prikupljene podatke, koje ćete dostaviti putem internetske stranice, koristiti u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili isključivo uz vaše dopuštenje. U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), udruga se obvezuje informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li oni ili ne da se njihovo ime ukloni s newsletter popisa pretplatnika ili s lista kupaca čiji se podaci koriste u marketinške svrhe odnosno za internu statističku obradu. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi podaci se čuvaju u Republici Hrvatskoj. Svi djelatnici Društva i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

Direktorica:

Josipa Mustać, mag. oec.

Usporedi