Česta pitanja

Pronaći će te odgovora na mnoga pitanja na ovoj stranici

Tko je posrednik u prometu nekretnina?

Posrednik u prometu nekretnina ovlašteno je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.

Tko je agent posredovanja u prometu nekretnina?

Agent posredovanja u prometu nekretnina je fizička osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina.

Koliko je stopa poreza na promet nekretnina?

Ako ste kupili, naslijedili ili na bilo koji drugi način stekli nekretninu (građevinu ili zemljište) kad se na takvo stjecanje ne plaća porez na dodanu vrijednost (PDV) obveznik ste poreza na promet nekretnina. Stopa poreza iznosi tri posto od tržišne vrijednosti nekretnine u trenutku njezina stjecanja.

Koliko iznosi porez na dohodak kod najma/zakupa nekretnine?

Porez na dohodak od imovine plaća se na svotu najamnine/zakupnine umanjene za 30% izdataka po stopi od 12%.

Koju dokumentaciju mora predočiti kupac kod kupnje nekretnine u Hrvatskoj?

Pri kupnji nekretnine u Hrvatskoj kupac mora predočiti dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i to osobnu iskaznicu ili putovnicu ili domovnicu, u originalu ili ovjerenu fotokopiju kod javnog bilježnika i rješenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB). Isto vrijedi i za strane državljane koji moraju predočiti iz svoje matične zemlje dokaz o državljanstvu i rješenje o OIB-u dobiveno u Republici Hrvatskoj.

Što je subvencioniranje stambenih kredita?

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći Vlade Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

Što je kapara?

Kapara predstavlja znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine i ona je uobičajena u visini od 10% vrijednosti kupoprodajne cijene. Kapara je regulirana Zakonom o obveznim odnosima: ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor sklopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije drugačije dogovoreno. Također, ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

Što je ugovor o kupoprodaji nekretnine?

Ugovor o kupoprodaji nekretnine je ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezuje da mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu nekretnine. Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

Što je to tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

Mora li se za nekretninu u Hrvatskoj isplatiti kupoprodajna cijena u Hrvatskoj valuti?

Da, plaćanje mora biti izvršeno u kunama. Ovo se odnosi i na fizičke osobe i na tvrtke. Jedini način da se u Hrvatskoj kupi nekretnina  pomoću strane valute je ako su kupac i prodavatelj oboje strani državljani te ako se kupoprodaja ne vrši u Hrvatskoj, već u stranoj državi.

Imate pitanja o nekretnini

Tu smo da vam pomognemo sa informacijama i odgovorimo na vaše upite. Pošaljite nam pitanje putem formulara, nazovite nas ili nas posjetite u našem uredu i rado ćemo vam pomoći!

    Compare